KUŞADASI HAYVAN KURTARMA DERNEĞİ 10/ARALIK/2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  TOPLANTISI ÇAĞRI MEKTUBU

INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ANIMAL RESCUE KUSADASI, TO BE HELD ON 10 DECEMBER 2019


The Board of Animal Rescue Kusadasi has decided to hold an extraordinary general meeting on 10 December 2019, at 10.30, in a meeting room in Kusadasi Ticaret Odasi (Chamber of Commerce, next to the SGK building) Kusadasi/AYDIN.  If the majority of the members are unable to attend on this date, the meeting will be rescheduled and held 7 days later, on 17 December 2019, at 10.30, in a meeting room in Kusadasi Ticaret Odasi, Kusadasi, AYDIN.  At this time the agenda given below will be discussed and decisions on the agenda made without requiring the attendance of the majority. 

It was also decided that the members will be invited to the extraordinary general meeting either via email or by notices signed by members, and in addition a copy of this letter will be announced on the Charity’s Facebook Page.

We accordingly inform all our members and invite you to join the meeting or send a deputy to represent you at the meeting.

Director of the Board
Ann KENNEDY


AGENDA:

1- Opening of the meeting, the roll call, and the quorum.
2- Selection of one director and one bookkeeper for the council committee and giving them authority to sign the minutes of the meeting.
3- The Board informs members about the Charity’s incomes and outcomes, the activity report is read, and the discharging and voting of the Board.
4- Supervisory Board reads its report, the discharging and voting of the Supervisory Board.
5- The election of the new Board and Supervisory Board.
6- Election of members by the Board to be given authority to create committees for activities and procedures.
7- Wishes and requests
8- Close

Dernek yönetim kurulu olarak dernek olağanüstü genel kurulunu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere ;10/ARALIK/2019 tarihinde saat 10:30 da Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonu Kuşadası/AYDIN adresinde yapmaya, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde,7 gün sonra 17/ARALIK/2019 Tarihinde  saat 10:30 da ve Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonu Kuşadası/AYDIN adresinde toplantı yeter sayı şartı aranmaksızın toplantının yapılmasına ve gündem maddelerinin görüşülüp karar alınmasına iş bu toplantı çağrısının dernek üyelerine e-mail veya imza karşılığında bildirilmesine ve bir suretininde duyuru panosuna asılmasına karar verilmiştir.

Keyfiyeti tüm dernek üyelerimize  bildirir toplantıya katılımlarınızı veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmenizi rica ederiz.

                                                                                    Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                    Ann KENNEDY

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama yapılması ve toplantı nisabının tespiti

2-Divan heyeti için 1 başkan ve bir katip seçilmesi ve toplantı hazirun cetveli ve toplantı  tutanaklarını imza yetkisi verilmesi

3-Yönetim kurulunun yaptığı harcamalar ve gelirler ile ilgili bilgi vermesi, faaliyet raporunun okunması, Yönetim Kurulunun ibrası ve oylanması

4-Denetim kurulunun raporunu okuması ,ibrası ve oylanması

5-Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi

6-Yönetim kurulu tarafından çeşitli etkinlik ve işlemler için üyeler arasından seçilecek kişilere etkinlik ve işlemler için  kurul oluşturulması konusunda yetki verilmesi.

7-Dilek ve temenniler

8-Kapanış