KUŞADASI HAYVAN KURTARMA DERNEĞİ
17 HAZIRAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI MEKTUBU
Dernek yönetim kurulu olarak dernek olağan genel kurulunu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Perşembe17 Hazıran 2021 tarihinde saat 11.00’da Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonu Kuşadası/AYDIN adresinde yapmaya, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde,7 gün sonra Perşembe 24 Hazıran 2021 Tarihinde saat 11.00’da ve Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonu Kuşadası/AYDIN adresinde toplantı yeter sayı şartı aranmaksızın toplantının yapılmasına ve gündem maddelerinin görüşülüp karar alınmasına iş bu toplantı çağrısının dernek üyelerine e-mail veya imza karşılığında veya web sitesinde bildirilmesine karar verilmiştir.Keyfiyeti tüm dernek üyelerimize bildirir toplantıya katılımlarınızı veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmenizi rica ederiz. (Vekaletname örneği ektedir.)
Yönetim Kurulu Başkanı
Ann KENNEDY
GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama yapılması ve toplantı nisabının tespiti
2-Divan heyeti için 1 başkan ve bir katip seçilmesi ve toplantı hazirun cetveli ve toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi
3-Yönetim kurulunun yaptığı harcamalar ve gelirler ile ilgili bilgi vermesi, faaliyet raporunun okunması, Yönetim Kurulunun ibrası ve oylanması
4-Denetim kurulunun raporunu okuması ,ibrası ve oylanması
5-Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
6-Dilek ve temenniler
7-Kapanış
——————————————————————————————————————–

Kuşadası Hayvan Kurtarma Derneği Kuruluna
Ben, ……………………… yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmesi için ………………….. ……………………’i vekil tayin ettim.Toplantıda benim adıma görüş bildirmeye ve oy kullanmaya yetkilidir 17/24 Haziran 2021.
Adı, Soyadı, imza, Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
ANIMAL RESCUE KUSADASI (ARK) GENERAL MEETING
You are invited to attend ARK’s General Meeting, which will be held at 11.00 am on either Thursday 17 June or Thursday 24 June in the Chamber of Commerce building, on the side of the SGK building. The purpose of the meeting is to review the accounts, progress since the last meeting and to elect a new committee. According to Turkish charity law, ARK must hold a general meeting once every three years. Two meeting dates are arranged so if insufficient members attend the first meeting on 17 June, when at least half the members must be present (to form a quorum), the meeting will go ahead on 24 June with no quorum required. Should you not be able to attend the meeting in person, please complete and sign a proxy form (as written below) and send this to me before the meeting.
Chairman of the Board
Ann Kennedy
AGENDA
1 Opening address, register and assessment of number of members attending
2 Election of a meeting chairman and secretary
3 Review of the accounts and annual reports
4 Review of the auditors report
5 Election of new management and supervisory committees
6 Open forum – suggestions and comments
7 Close
——————————————————————————————————————–


Kuşadası Hayvan Kurtarma Derneği Kuruluna/Proxy Form
Ben, (name) ……………………. yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmesi için
(your representative at the meeting) ………………….. …………………… ’i vekil tayin ettim.
Toplantıda benim adıma görüş bildirmeye ve oy kullanmaya yetkilidir 17/24-06-2021
Adı, Soyadı, imza, (name, surname, signature) ………………………………………………………..
Adres (address/tel no)
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………….